Trivsel og arbejdsmiljø

Trivsel og arbejdsmiljø

Få fokus på det psykiske arbejdsmiljø
Undersøge/analyse af arbejdsmiljøet

· Hvad kan vi gøre for at opnå større arbejdsglæde?
· Hvorfor er den social kapital vigtig?
· Hvorfor er det vigtigt at tale “med” og ikke “om” hinanden
· Kommunikationens betydning for trivsel
· Udarbejdelse af samarbejdsaftaler
· Hvordan er kulturen i vores organisation

Familieterapeut Michael Gunnersen

Nytorv 11
2. sal
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen