Supervision

Supervision

Supervision er en metode, som kan benyttes, når man ønsker faglig udvikling eller oplever problemstillinger i forbindelse med sit arbejde.
Jeg hjælper med at kaste lys over arbejdsrelaterede problemstillinger.

Supervision hjælper med at:
· Udvikle samarbejde, faglighed og kommunikation
· Foretage løbende refleksioner over parksis
· Træffe velovervejet valg
· Blive klædt på til en svær opgave eller samtale
· Få øje på egne handlemønstre og måske fortage ændringer
· Se muligheder for at gå nye veje

Familieterapeut Michael Gunnersen

Nytorv 11
2. sal
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen