Skilsmisse

Skilsmisse terapi og rådgivning i Aalborg

Står I overfor eller har I måske allerede gennemgået en skilsmisse? Måske mangler du hjælp til at få sagt til din partner, at du vil skilles? For hvordan fortæller man sin ægtefælle gennem mange år, at man ikke længere elsker personen og ikke længere vil dele livet med ham eller hende?

En skilsmisse eller separation er en stor livsomvæltning og mange kan have brug for sparring eller rådgivning til at komme bedst muligt gennem en ellers vanskelig situation. For mange kan det være svært at forestille sig et nyt liv efter skilsmissen.

Jeg tilbyder både individuel skilsmisserådgivning og fælles rådgivning for familier, der går igennem en skilsmisse. Mange bruger også skilsmisseterapi, hvis der er børn involveret. For hvordan fortæller man sine børn om skilsmissen, og hvordan kan man hjælpe børnene bedst muligt igennem en hård tid?

Individuel rådgivning i skilsmissen

En skilsmisse er en stor omvæltning i livet, der i øjeblikket kan virke uoverskuelig og skabe følelser som afmagt, vrede, sorg eller frustration. Mennesket trives af natur bedst i trygge rammer. Derfor kan det for nogle være svært at bryde ud af de vante rammer, selvom de godt er klar over, at det vil være den rigtige beslutning.

Bekymringen om hvordan man kommer videre efter skilsmissen er noget, der fylder hos mange. Som psykoterapeut kan jeg blandt andet hjælpe dig med at visualisere livet efter skilsmissen og på den måde gøre processen mere overskuelig.

Jeg tilbyder rådgivning ved skilsmisse, som giver en dybere forståelse for og bedre afklaring omkring situationen. Det giver bedre forudsætninger for at kunne starte et nyt og muligvis bedre liv efter en skilsmisse eller separation.

 

Skilsmisse og børn – hjælp skilsmissebørnene bedst muligt gennem skilsmissen

En skilsmisse påvirker alle i familien – både voksne og børn. Men ofte er det børnene, der føler den største smerte ved forældrenes skilsmisse, fordi de føler skyld og afmagt overfor en situation, som de ikke selv har valgt.

Det er derfor vigtigt, at forældrene får talt med børnene på en måde, så de ikke føler sig forkerte. Børnene skal føle sig set, hørt og forstået i en situation, der også vil være svær for dem. Dette kan terapi i skilsmissen hjælpe jer med.

I er som forældre dem, som er nærmest jeres børn, og I er de mest betydningsfulde i jeres børns liv. Det betyder derfor meget for barnet eller børnenes fremtid, at de bliver set og hørt i deres sorg og smerte.

For at skabe de bedste betingelser for både familiens børn og voksne er det vigtigt at tage stilling til spørgsmål som:

  • Hvordan fortæller vi det til børnene? Og hvor meget skal vi fortælle?
  • Hvordan støtter vi bedst muligt børnene i deres sorg?
  • Hvordan sikrer vi et godt samarbejde omkring vores fælles børn fremadrettet?
  • Hvordan kommer man over en skilsmisse uden at børnene føler skyld


Rådgivning til skilsmissebørn

Når mor og far går fra hinanden vil alle i familien reagere på hver sin måde. Reaktioner hos barnet kan typisk komme til udtryk som vrede overfor forældrene, konflikter i børnehaven eller skolen. Nogle viser større sårbarhed i form af at blive mere indadvendte, andre føler sig uretfærdig behandlet, og måske græder barnet mere. Nogle børn oplever også at de har svært ved at sove i denne periode.

Alt dette kan afhjælpes gennem samtale og god kommunikation, hvilket jeg har stor erfaring indenfor. Skilsmisserådgivning til børn kan være relevant for børn i alle aldre.

Jeg tilbyder også børnesamtaler for børn der har det svært, som både kan foregå med og uden forældrenes tilstedeværelse. Børn vil gerne vise loyalitet overfor deres forældre og nogle gange er det lettere for barnet at snakke med en anden end mor eller far.

Familieterapeut Michael Gunnersen

Nytorv 11
2. sal
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen