Personalegruppe

Personalegruppe

Supervision
– se vejen selv og træffe et valg

Få øje på hinandens kompetencer
· Hvad skal der til for at forholde sig til hinanden, handler det om mod eller personlig udvikling?
· Hvorfor er det vigtigt at tale “med” og ikke “om” hinanden
· At gå fra mig til os – vi løser opgaven sammen
· Supervision af den daglige praksis
· Kollegial respons

Familieterapeut Michael Gunnersen

Nytorv 11
2. sal
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen