Parterapi

Parterapi

Parforholdet – Der er ingen anden relation mellem to voksne mennesker, som rummer så mange følelser.

Det er begge parters ansvar, at være i et godt parforhold.
Det er altid en god ide at give sit parforhold et “10.000 km. eftersyn”.
Det kan være små “50 øres problemer” eller misforståelser der vokser sig store og derfor kommer til at præge hverdagen.

Problemer som får lov til at ligge, som uløste, og kan poppe op i dagligdagens gøremål, men det handler som regel om noget helt andet end, eksempelvis; Hvis tur er det, til at hente børn?

Det er også muligt at arbejde med sit parforhold, når din partner ikke ønsker at deltage.

Der kan være mange grunde til at gå i parterapi:
· I synes ikke I forstår hinanden – kommunikationsproblemer og misforståelser
· Der mangler liv og glæde i jeres forhold – Møder du surhed eller tavshed?
· I skændes om det samme igen og igen
· I mangler redskaber til at komme videre
· Savner tiden hvor I var forelsket
· Der mangler lidenskab i vores forhold
· Skal vi blive sammen? har vi noget som er værd at kæmpe for?
· Skilsmisse – hvad gør vi før, under og efter en skilsmisse!

I mit arbejde som parterapeut møder jeg ofte par, som har gået i flere uger eller måneder i en dårlig stemning, hvor frustrationen over ikke at blive set eller forstået bare vokser og vokser. Det kan endda fylde så meget i dagligdagen, at det også påvirker arbejdslivet.

Problemet er i de fleste tilfælde, at man har glemt at tale rigtigt sammen, og så sker der ofte det i et parforhold, at man uforvarende kommer til at trække sig mere og mere fra hinanden.

Gennem parterapi kan man lære at forbedre kommunikationen, bl.a. ved at skabe klarhed over, hvor det går galt i samtalen og den indbyrdes forståelse. Som parterapeut oplever jeg en stor lettelse hos par, når de finder ud af at tale sammen igen, uden at de hele tiden skal forsvare og forklare sig over for hinanden

Parterapi i Aalborg, men for hele Nord- og Midtjylland!

Familieterapeut Michael Gunnersen

Vesterbro 18
2.tv.
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen