Individuel terapi

Individuel terapi

Alle kan have brug for at gøre status i livet. Hvor er jeg? Hvad vil jeg? Hvordan kan du med ny indsigt og større forståelse, i forhold til dig selv, udnytte dine livsbetingelser bedre!

Lev dit liv, så det giver mening for dig, sæt pris på dig selv og find mod til at sætte grænser overfor andre og dermed tage dig selv alvorligt.

Terapi er en god løsning hvis du:
· Synes du har brug for et “eftersyn/status” i dit liv
· Føler dig bekymret
· Har oplevet dødsfald
· Synes nogle gange livet er svært
· Føler dig trist eller ensom
· Er fortvivlet
· Føler angst
· Er blevet skilt
· Har mistet job, ven, livsmod eller du føler du har mistet dig selv
· Er i sorg over tab
· Sygdom – egen eller i familien
· Har svært ved at finde balancen mellem arbejds og privatliv.

Hvis du er pårørende til en person som er syg, kan man føle sig utilstrækkelig, frustreret, irriteret, vred eller have andre følelser – Det kan derfor være en god ide som pårørende, at få hjælp til at udtrykke og forklare sine behov.

Alle mennesker oplever svære perioder, hvor man kan miste glæden eller meningen med livet. Så kan det være nødvendigt at få hjælp og støtte for at komme videre.

Selvtillid og selvværd kan styrkes gennem individuel terapi. Du lærer at finde ressourcer og at stå ved dig selv. Du lærer også at sige til og fra, og at respektere dine grænser i forhold til andre.

Det kan du bruge til at blive mere opmærksom på dine egne behov og prioritere de værdier, der giver mening for dig.

Familieterapeut Michael Gunnersen

Vesterbro 18
2.tv.
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen