Individuel terapi

Individuel terapi – effektiv samtaleterapi

Der kan være mange forskellige årsager til at man vælger at starte i et individuel terapiforløb eller fokusere på ens personlige udvikling. Det er ofte i forbindelse med store eller små livskriser, at behovet for at gøre status i livet opstår.

Jeg kan hjælpe dig med at opnå en ny og større indsigt i forhold til dig selv, dine følelser og tankemønstre, og dermed udnytte dine livsbetingelser bedre.

Et forløb med en psykoterapeut er en god løsning hvis du for eksempel:

 • Synes du har brug for et “eftersyn/status” i dit liv
 • Føler dig bekymret
 • Har oplevet dødsfald eller andre former for chok og traumer
 • Synes at livet er svært
 • Føler dig trist eller ensom
 • Er fortvivlet
 • Føler angst eller er deprimeret 
 • Er stresset
 • Er blevet skilt
 • Har mistet job, ven, livsmod eller du føler du har mistet dig selv
 • Er i sorg over tab
 • Sygdom – egen eller i familien
 • Har svært ved at finde balancen mellem arbejds- og privatliv

 

Kognitiv terapi mod angst og depression

Er du blevet ramt af angst eller depression og har brug for hjælpe til at komme videre? Via kognitiv samtaleterapi kan jeg hjælpe dig med at ændre dine tankemønstre og danne et mere positivt selvbillede.

Det kan ofte være svært at bryde ud af de negative tankemønstre – især hvis de har fyldt i underbevidstheden i lang tid. Mennesker med angst eller depression tænker typisk mange negative tanker om dem selv eller tilværelsen generelt og disse tanker kan forstærke angsten eller depressionen. Det er derfor vigtigt at øge bevidstheden omkring tankemønstrene og dermed øge handleevnen.

Ikke alle kan slippe af med angst, men alle kan lære at slutte fred med den og bruge positive tankemønstre til at holde den i skak gennem hele livet.

Få styrket selvtilliden gennem individuel terapi

Selvtillid og selvværd kan styrkes gennem individuel terapi. Du lærer at finde ressourcer og at stå ved dig selv, men også at tænke positive tanker omkring dig selv og tilværelsen. Du vil blive bedre til at sige til og fra, og at respektere dine grænser i forhold til andre. Det kan du bruge til at blive mere opmærksom på dine egne behov og prioritere de værdier, der giver mening for dig.

Samtaleterapien kan også hjælpe dig til at opdage, hvor de bange og sårbare følelser stammer fra, og på den måde skabe større forståelse for egne tankemønstre.

 

Samtaleterapi kan hjælpe dig af med stress

Stress kan vise sig vidt forskelligt fra person til person. Nogle oplever for eksempel fysiske symptomer såsom søvnproblemer og hovedpine, mens andre oplever psykiske symptomer, der for eksempel kunne indebære hukommelsessvigt eller koncentrationsproblemer.

Når det kommer til stress handler det om at blive bevidst om dine egne stress reaktioner, så du kan komme dem i forkøbet, når de kommer snigende.
Når først du er bevidst om, hvordan lige netop du reagerer når stressen nærmer sig, er næste skridt at lære at sige til og fra og finde mod til at sætte grænser overfor andre – eksempelvis venner, kolleger, din chef eller familie.

Øget bevidsthed og tæt kontakt til dine følelser gør livet nemmere

Som din terapeut vil jeg gennem dialog udfordre dig til at udforske og finde frem til hvorfor du tænker og handler, som du gør. 

En øget bevidsthed omkring tanke- og adfærdsmønstre vil give dig mulighed for at lære dig selv bedre at kende og skabe fred med de negative tanker. Når du forstår hvorfor du handler som du gør, er det nemmere at tage nogle bevidste valg om at handle anderledes.

Et effektivt og vellykket individuelt terapiforløb

Kemi og fortrolighed er altafgørende for et vellykket terapiforløb. Det er derfor vigtigt for mig, at du som klient føler dig tryg og fortrolig med at åbne op omkring emner, der kan være svære. På den måde kan vi sikre et effektivt terapiforløb af bedste kvalitet.

Det individuelle terapiforløb er selvfølgelig omfattet af tavshedspligt.

Familieterapeut Michael Gunnersen

Nytorv 11
2. sal
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen