Familiestridigheder – Når familien går i stykker

Familiestridigheder – Når familien går i stykker

Der er mange familier, der bryder kontakten til hinanden, når børnene er blevet voksne. Bruddet skyldes ofte konflikter, som kan virke uoverskuelige eller uløselige.

Det er aldrig for sent at arbejde med en familiestrid og brudte familierelationer. Få professionel hjælp til at håndtere situationen, eventuelt gennem konfliktmægling. Så er der mulighed for at få en afklaring og måske endda at finde hinanden igen.

Der findes mange former for konflikter i familien, herunder konflikter mellem forældre/børn, søskende (handler ofte om arvesager), svigerforældre, bedsteforældre, mor/datter, far/søn og mange flere. Jeg beskæftiger mig også med sammenbragte familier og de konflikter, der kan opstå, når to familier bliver til én. Læs mere om dette her

Få hjælp til familieproblemer 

Som voksent barn kan man godt nå til at punkt, hvor man ikke kan klare mere. Man er fyldt op af sin far eller mor, begge forældre eller en anden tæt familierelation. Man kan føle sig:

  • Svigtet og/eller såret
  • ikke hørt – misforstået
  • ikke elsket
  • Ikke taget alvorligt
  • overset – tilsidesat
  • stresset over, at det fylder i ens liv

Er der splid i familien eller er familie relationerne blevet dårligere med årene er der hjælp at hente – en psykoterapeut kan fungere som mægler og sørge for, at I får udtrykt de følelser, som måske har været gemt væk i mange år. Når man får talt ud om tingene og de følelser, som skænderier i familien kan medføre, kan det være lettere at rette op på de dårlige relationer i familien og komme videre.

Problemer i familien kan ofte spores tilbage til barndommen

Mange voksne børn har følelsen af, at skulle tilpasse sig forældrenes præmisser. Andre lider fortsat ind i voksenlivet af følgerne efter forældrenes skilsmisse. Man føler at man er i en loyalitetskonflikt mellem mor og far.

Ofte er det et mønster, der har stået på siden barndommen. Som barn har man bare ikke mulighed for at sige fra på samme måde, som når man er voksen.

Konflikter mellem forældre og voksne børn kan også være udløst af svigt, der er sket i barndommen – og så kan bare en enkelt ting få bægeret til at flyde over. Når dette sker, så føler børnene sig sjældent som voksne i konflikten. De føler at de stadig er børn, selvom der jo er tale om to voksne parter. I disse situationer kan man føle sig hjælpeløs.

Det er altid forældrenes ansvar at række ud og prøve at løse familiekonflikter, men det ansvar tager de ikke altid. Det kan f.eks. handle om stolthed, at man tror, at man skal være perfekt, eller at man ikke tager ansvar for at have begået fejl.

For det voksne barn handler det om at blive set, hørt og forstået. Man har brug for at frigive de frustrationer som tynger i ens liv.

Hvis forældrene lærer at forstå og anerkende det svære og tage ansvar for deres rolle i sagen, er der mulighed for at en tung byrde forsvinder. Så kan man opbygge en respektfuld relation, hvor der igen er plads til kærlighed og gode familietraditioner. Målet er at kunne mødes og ses af lyst, ikke af pligt.

Familieterapeut Michael Gunnersen

Nytorv 11
2. sal
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen