Erhvervscoach

Erhvervscoach i Aalborg 

___________________________________

Erhvervscoaching er for dig, der har brug for professionel sparring indenfor alt fra konflikthåndtering på arbejdspladsen, til virksomhedscoaching for iværksættere til lederen, der har brug for en snak med en ledelsescoach, eller medarbejderen, der har brug for hjælp fra en stress coach. 

I min erhvervscoaching kombinerer jeg viden fra psykologiens verden med mit menneskekendskab og en stor forretningsforståelse opnået gennem mange års erfaring som blandt andet karrierecoach, iværksætter og leder i både det private og det offentlige. 

Som erhvervscoach kan jeg med udgangspunkt i din aktuelle situation tilbyde dig personlig sparring og rådgivning til nye og konkrete handlemuligheder – hvad end du er leder, medarbejder eller selvstændig. Det kan være hjælp til små ting, som driller eller komplekse udfordringer, som du står med i det daglige. Vigtige beslutninger om forandringer i organisationen eller forretningen eller tunge beslutninger om afskedigelser af en eller flere medarbejdere. 

 

Virksomhedscoaching med udgangspunkt i din aktuelle situation 

Alle har oplevet at blive presset på jobbet og i privatlivet. At føle stress, miste overblikket og måske endda føle en form for handlingslammelse i visse situationer. I et coachingforløb kan vi arbejde med et konkret problem, et afgrænset tema, et sparringsforløb eller noget helt andet. Her er nogle eksempler:

  • Lær at lede dig selv, for at kunne lede andre
  • Gå fra brandslukning til udvikling – en bevidsthed omkring målet
  • At træffe flere bevidste og kvalificerede valg
  • Håndtering af udfordrende medarbejdere eller vanskelige kunder
  • Konflikthåndtering – forebyg, identificer og vælg en løsning i tide
  • Samspillet mellem job og privatliv – hvad gør mig forpustet eller stresset
  • Større selvindsigt og refleksion over egne handlemønstre

 

Coaching og konflikthåndtering på arbejdspladsen 

Med over 15 år som leder i både det offentlige og private har jeg stor erfaring med ledelse, mål, strategi og implementeringsprocesser, samt personale og udvikling. Mit speciale er individuel udvikling/erhvervscoaching og udvikling af tværfaglige personalegrupper. Jeg henvender mig derfor både til ledere og medarbejdere i det offentlige og det private erhvervsliv. Du kan også være selvstændig iværksætter, som har brug for sparring og virksomhedsrådgivning i forhold til din forretning.

Som virksomhedscoach oplever jeg ofte, at de udfordringer mine erhvervskunder står med, ikke kun er af jobmæssig karakter. Der kan også være tråde ind i de private udfordringer, som fylder. Jeg anbefaler derfor, at vores møder starter med at få skabt et helhedsbillede af din aktuelle situation, både i og uden for arbejdstiden. Vores personlighed og egne mønstre forsvinder nemlig ikke mellem 8.00 og 16.00.

Med udgangspunkt i relationen og kommunikationen kan vi sammen rykke dig fra manglende selvtillid og motivation på jobbet til en følelse af at kunne gøre en forskel og være klar til at nå dine mål – både på jobbet og i resten af livet. 

Se også individuel terapi.

Ring for en uforpligtende samtale. Der er selvfølgelig fuld fortrolighed og diskretion under hele forløbet.

Familieterapeut Michael Gunnersen

Nytorv 11
2. sal
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen