Børnesamtaler

Børnesamtaler – terapi til børn og unge

Børn er loyale overfor deres forældre. I svære situationer prøver mange børn at beskytte deres forældre. Det kan derfor være lettere for barnet at tale med en anden end mor og far. Her kan kognitiv terapi for børn være en oplagt mulighed for barnet til at snakke med en anden voksen omkring de følelser og tanker, der kan være svære at gå med alene.  

Børnesamtaler kan foregå både med og uden forældre.

Jeg har blandt andet erfaring med terapi for:

  • Børn som ikke føler sig forstået – eller føler sig forkerte
  • Børn i mistrivsel
  • Børn med lavt selvværd eller manglende selvtillid 
  • Børn, der har svært ved at mærke eller udtrykke egne følelser
  • Børn i sorg – børn, der har mistet
  • Skilsmissebørn 
  • Angst hos børn og unge
  • Børn, der mobbes eller er blevet mobbet 
  • Børn i bonus familier 

 

Psykoterapi til børn – på barnets præmisser

Mange børn kan synes, at det er lidt overvældende at skulle være i fokus. Derfor afholder jeg både børnesamtaler med og uden forældre. 

Det er vigtigt for mig, at jeres barn føler sig tryg i behandlingen. Derfor gør jeg meget ud af at kende barnets grænser og afkode signaler for hvornår der er brug for eventuel pause eller et emneskift. På den måde sikrer vi også at samtalerne forløber naturligt og ikke virker forceret, hvilket skaber de bedste resultater hos barnet. 

 

Psykoterapeutiske børnesamtaler kan øge dit barns selvværd  

Alle har brug for et godt selvværd – børn som voksne. Et godt selvværd handler om opfattelsen af ens eget værd og det er afgørende for om man trives og er glad i sin hverdag. Det er aldrig for sent at få et godt selvværd. Kognitiv samtaleterapi for børn kan hjælpe med at bygge dit barns selvværd op og skabe et positivt selvbillede og dermed give større robusthed og bedre trivsel hos barnet.  

Jeg har i mine samtaler fokus på barnets følelsesmæssige ressourcer og hvordan vi bedst muligt udnytter dem. Et andet fokuspunkt vil også kunne være at styrke relationen mellem barn og forældre.

Familieterapeut Michael Gunnersen

Nytorv 11
2. sal
9000 Aalborg

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen